KOJOYAN design studio & SCHOOL of interior & graphic design / ԿՈՋՈՅԱՆ / - ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ, վեկտորային գրաֆիկա, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ, ԹՎԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ