KOJOYAN design studio & SCHOOL of interior & graphic design / ԿՈՋՈՅԱՆ / - ՖՈՏՈՍԵՍԻԱ: Ֆոտոսեսիայի կազմակերպում, Ֆոտոկոմպոզիցիայի մշակում