ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - KOJOYAN DESIGN ACADEMY
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Մեր դպրոց-ստուդիան, այժմ՝ ակադեմիան հիմնվել է (2009) ՛՛ԿՈՋՈՅԱՆ՛՛ դիզայն-ստուդիայի (1999) բազայի

հիման վրա:


Այսօր ակադեմիան ինքնուրույն, հաջող զարգացող ոչ պետական կրթական հաստատություն է:

 

 

-   Ակադեմիայի նպատակն ու խնդիրն է դիզայնի ոլորտում պրոֆեսիոնալ մասնագետների պատրաստումը:

-   Ակադեմիան կողմնորոշված ու նպատակաուղղված է գրագետ ու լիարժեք մասնագետների պատրաստմանը: Հենց դրանով է պայմանավորված բազային մոդուլի ներառումը դասընթացի ուսումնական ծրագրում:
Միայն բազային հասկացությունների ուսումնասիրությունից և բազային հմտությունների յուրացումից սկսելով՝  հնարավոր է հենց այդպիսի մասնագետների պատրաստումը:

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ՝ ՍԿՍԱԾ ԲԱԶԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻՑ 
ՓՈՔՐԱԹԻՎ ԽՄԲԵՐ
ՓՈՐՁԱՌՈՒ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԻՔԸ՝  16 ՏԱՐԵԿԱՆ, ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ
ԻՆՉՊԵՍ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ՝  ԱՄՍԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ
ԴԻԶԱՅՆԵՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԻ /ՍԿԵՏՉ/ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՃԿՈՒՆ ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
 
 
 
 
 
 
Գ Ո Ր Ծ ՈՒ Մ   Ե Ն   Ե Ր Կ ՈՒ   Հ Ի Մ Ն Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ա Ց ՈՒ Մ  
  
         
ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԴԻԶԱՅՆԵՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
 
 
  
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ   Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք Ը