ՈՒՍՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ - KOJOYAN design studio & SCHOOL of interior & graphic design / ԿՈՋՈՅԱՆ /
 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2020 
 
 

 

ՈՒՍՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

  • ՈՒՍՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  1 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  / 9 ամիս /
  • ՈՒՍՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ՝  585.000 դրամ  / ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ /
  • ՎԱՐՁԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
  • ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԻՔԸ՝  16 ՏԱՐԵԿԱՆ
  • ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՏՐՎՈՒՄ Է ԴԻՊԼՈՄ
 


 

ՈՒՍՄԱՆ     ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ամբողջ դասընթացը 9 ամիս 72 պարապմունք   / 288 ակադեմիական ժամ /
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

 

2 անգամ

8 ակադեմիական ժամ /շաբաթական/
ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԵՐԸ

ցերեկային


երեկոյան

11:30 - 14:30

15:00 - 18:00

18:30 - 21:30

4  ակադեմիական ժամ
4  ակադեմիական ժամ
4  ակադեմիական ժամ
ԽՄԲՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

 

5 ուսանող

առավելագույն քանակը
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                  *  Գրաֆիկական ծրագրերին / Adobe illustrator և Adobe photoshop /  բավարար տիրապետումը պարտադիր է: 
 
ՈՒՍՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

  
2019 / 2020 ուսումնական տարվա ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1. ZERO ներածական դասընթացն ավարտած այն ուսանողներին, ովքեր կշարունակեն ուսուցումը ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ դասընթացի շրջանակներում, ետ կվերադարձվի ZERO ներածական դասընթացի վարձավճարի 50 % ը:

2. Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության հայաստանի ազգային համալսարանի (ճարտարագիտության և դիզայնի ֆակուլտետների), գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսանողներին և այդ բուհերի շրջանավարտներին կտրամադրվի 20 % զեղչ:

3. Պորտֆոլիո ներկայացնող դիմորդներին կտրվի մինչև 30 % զեղչ՝ կախված ներկայացված աշխատանքներից (ընդունվում են ինչպես ձեռքով, այնպես էլ համակարգչով կատարված աշխատանքներ):

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
Ամբողջ դասընթացը 585.000 -  Միանվագ վարձավճարման դեպքում՝ 10 % զեղչ
ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Կանխավճարի
1 -ին մասը

45.000
 
վճարվում է
բանկում
 
5.000 -ական դրամ յուրաքանչյուր ամսվա համար / 5.000 x 9 / 
 
-  1-ին կանխավճարի հիման վրա կապվում է պայմանագիր:
/ Վճարվում է հաջող անցած հարցազրույցից և պայմանագին ծանոթանալուց հետո: /

Կանխավճարի
2 -րդ մասը

120.000
 
վճարվում է
բանկում
Առաջին և վերջին ամսվա համար / 60.000 x 2 / 
 
- Վճարվում է ոչ ուշ, քան պարապմունքները սկսվելուց 10 օր առաջ:
/ համաձայն պայմանագրի / 
ՎՃԱՐ
Ամսավարձ 60.000
Վճարվում է 7 ամսավարձ / 60.000 x 7/
 
- 1-ին ամսավարձը վճարվում է 2-րդ ուսումնական ամսվա համար, 2019 թ.-ի նոյեմբերին  / համաձայն պայմանագրի / 

Առաջին ամսվա վարձ
Վերջին ամսվա վարձ

00.000
00.000
 
 

 

 

 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 
 

1. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԱՅՏ - Լրացվում է էլեկտրոնային տարբերակով կայքում


2. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ - Դիմորդներին անհրաժեշտ է անցնել հարցազրույց դպրոցի ներկայացուցչի հետ


3. ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ / 1-ին մաս / - Վճարվում է հարցազրույցը հաջող անցնելուց և պայմանագին ծանոթանալուց հետո

 

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - Կապվում է պայմանագիր: / կապվում է կանխավճարի 1-ին մասը վճարուց հետո /
                            * պայմանագիրը կապելիս ունենալ անձնագիր


5. ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ / 2-րդ մաս / - Վճարվում է ոչ ուշ, քան պարապմունքները սկսվելուց 10 օր առաջ / համաձայն պայմանագրի /

 

 
ԴՊՐՈՑԻ ՔԱՐՏ
- Կամրագրի ձեր տեղը ձևավորվող խմբում:
/ Տրվում է պայմանագիրը կապելիս /
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ
ՀԱՅՏ 

 

 

 

 

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ                                           

 

 

 

 

 

 

 

Բոլոր թեմաներն ու առաջադրանքները ներկայացնում ու բացատրում, ինչպես նաև դրանց կատարման ամբողջ

ընթացքին հետևում է արտ-տնօրեն Կարեն Կոջոյանը:

Կատարված աշխատանքներին և պրոյեկտներին կարող եք ծանոթանալ ստուդիայի կայքից՝ պորտֆոլիո բաժնից           Studio portfolio

 

 

 
   

ՏՆՕՐԵՆ՝ (077) 15 13 18

ԴՊՐՈՑ` (010) 54 71 34

(044) 54 71 34

(099) 54 71 34

ՀԱՍՑԵ՝ ԽԱՆՋՅԱՆ 19 / Ա