ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ - KOJOYAN design studio & SCHOOL of interior & graphic design / ԿՈՋՈՅԱՆ /
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
 
 

-   Լրացուցիչ կրթության շրջանակներում մշակված ուսումնական ծրագիրը նախատեսված է

    "Բնակելի և հանրային տարածքների ինտերիեր դիզայն" մասնագիտացմամբ մասնագետներ պատրաստելու համար:

 

-   Դիմել կարող են. բարձրագույն, միջին-մասնագիտական, թերի բարձրագույն կրթությամբ անձինք:

     / Միջնակարգ կրթությամբ անձանց համար գեղարվեստական կրթությունը պարտադիր է: /

 

-   Ուսուցման ձևը. դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ, համակարգչային նախագծման ուսուցում:

 

-   Ուսուցման ավարտին տրվում է դիպլոմ:

 

 

  

 

Ուսումնական առաջադրանքների կատարումից բացի՝ դասընթացը նպաստում է

 

- Ստեղծագործական ունակությունների, պատկերավոր մտածողության և

  երևակայության զարգացմանը

 

- Կարծրատիպերից ձերբազատմանը

 

- Ոճազգացողության, կոմպոզիցիոն և տարածական մտածողության          զարգացմանը

 

 

 

- Այլընտրանքային մոտեցումների և ոչստանդարտ լուծումների որոնմանը

  և կիրառմանը

   

- Ձեր սեփական ոճի ձևավորմանը

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
 
 

1 -ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /ԲԱԶԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ/

 

 - Ինտերիեր դիզայնի հիմունքներ

 - Հարթային կոմպոզիցիայի մշակում /2D/ 

 - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ - SketchUp Pro / մոդելավորում /

 

 - Ծավալատարածական կոմպոզիցիայի մշակում / 3D / 

 

 - Դիզայն-նախագիծ  - ԿԱՆԳԱՌ

 

 

 

2 -ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ /ՄԱՍՏԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ/

 

 - Տարածքի չափագրում, հատակագիծ, զոնավորում 

 

 - ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ -  ARTLANTIS - վիզուալացում / ռենդերինգ/

 

- Դիզայն նախագիծ / ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐԻԵՐ / TV կամ EXPO տաղավար /

 

- Ինտերիերում ոչ ստանդարտ էլեմենտների դիզայն նախագիծ


 

ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

- Հանրային կամ բնակելի ինտերիերի դիզայն նախագիծ
  / ըստ ուսանողի նախապատվության /


Ուսուցումը ավարտվում է դիպլոմային նախագծի կատարմամբ,
որին ուսանողները հատկացնում են դասընթացի վերջին երկու ամիսը:

 

 

ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂ ԹԵՄԱՆԵՐԸ
 
 
- Կոմպոզիցիայի հիմունքներ /դասախոսություն/
- Նախագծման հիմունքներ
- Հեռանկարի հիմունքներ /դասախոսություն/
- Էրգոնոմիկա /դասախոսություն/
- Դիզայներական նախագծման հիմունքներ
- Կոմպոզիցիան ինտերիերում /դասախոսություն/
- Կոնստրուկցիա
- Գունատեսություն /դասախոսություն/
- Տարածքների զոնավորում և նախագծում
- Բնակելի ինտերիեր
- Հանրային ինտերիեր
  
 
  
   

ՏՆՕՐԵՆ՝ (077) 15 13 18

ԴՊՐՈՑ` (010) 54 71 34

(044) 54 71 34
                (099) 54 71 34

ՀԱՍՑԵ՝ ԽԱՆՋՅԱՆ 19 / Ա