ՈՒՍՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ - KOJOYAN design studio & SCHOOL of interior & graphic design / ԿՈՋՈՅԱՆ /
 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ՝  
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021

.............................................

 
INTERIOR DESIGN SCHOOL
The groups taught in ENGLISH organized as well.
ՈՒՍՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

  • ՈՒՍՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  1 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  / 9 ամիս /
  • ՈՒՍՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ՝  585.000 դրամ  / ԳՈՐԾՈՒՄ Է ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ /
  • ՎԱՐՁԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
  • ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԻՔԸ՝  17 ՏԱՐԵԿԱՆ, ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ
  • ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՏՐՎՈՒՄ Է ԴԻՊԼՈՄ
 


 

ՈՒՍՄԱՆ     ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ամբողջ դասընթացը  9 ամիս 72 պարապմունք   / 288 ակադեմիական ժամ /
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

Ամբողջ դասընթացի ընթացքում

2 անգամ

8 ակադեմիական ժամ /շաբաթական/
ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԵՐԸ

ցերեկային
երեկոյան

15:00 - 18:00
18:30 - 21:30

4  ակադեմիական ժամ
4  ակադեմիական ժամ
ԽՄԲՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

1 և 2 -րդ կիսամյակ

5 ուսանող

առավելագույն քանակը
ՈՒՍՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

  
2019/ 2020 ուսումնական տարվա ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1. ZERO ներածական դասընթացն ավարտած այն ուսանողներին, ովքեր կշարունակեն ուսուցումը ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԴԻԶԱՅՆ դասընթացի շրջանակներում, ետ կվերադարձվի ZERO ներածական դասընթացի վարձավճարի 50 % ը:

 

2. Մասնագիտական բուհերի ուսանողներին և այդ բուհերի շրջանավարտներին կտրամադրվի

20 % զեղչ:

 

3. Պորտֆոլիո ներկայացնող դիմորդներին կտրվի մինչև 30 % զեղչ՝ կախված ներկայացված աշխատանքներից

( ընդունվում են ինչպես ձեռքով, այնպես էլ համակարգչով կատարված աշխատանքներ ):

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ
Ամբողջ դասընթացը 585.000 -  Միանվագ վճարման դեպքում՝ 10 % զեղչ
ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Կանխավճարի
1-ին մասը

45.000
 
վճարվում է
բանկում
 
5.000 -ական դրամ յուրաքանչյուր ամսվա համար / 5.000 x 9 / 
 
-  1-ին կանխավճարի հիման վրա կապվում է պայմանագիր:
/ Վճարվում է հաջող անցած հարցազրույցից և պայմանագին ծանոթանալուց հետո: /

Կանխավճարի
2 -րդ մասը

120.000
 
վճարվում է
բանկում
Առաջին և վերջին ամսվա համար / 60.000 x 2 / 
 
- Վճարվում է ոչ ուշ, քան պարապմունքները սկսվելուց 10 օր առաջ:
/ համաձայն պայմանագրի / 
ՎՃԱՐ

Ամսավարձ

60.000
Վճարվում է 7 ամսավարձ / 60.000 x 7/
 
-  1-ին ամսավարձը վճարվում է 2-րդ ուսումնական ամսվա համար, 2019 թ.-ի նոյեմբերին / համաձայն պայմանագրի / 
Առաջին ամսվա վարձ
Վերջին ամսվա վարձ
00.000
00.000
 
 

               * Դասաժամերին օգտագործվող բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու պարագաները տրամադրվում են դպրոցի կողմից անվճար:

    

                                                                        

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
 
 

1. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԱՅՏ - Լրացվում է էլեկտրոնային տարբերակով կայքում


2. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ - Դիմորդներին անհրաժեշտ է անցնել հարցազրույց դպրոցի  ներկայացուցչի հետ


3. ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ / 1-ին մաս / - Վճարվում է հարցազրույցը հաջող անցնելուց և պայմանագին ծանոթսանալուց հետո

 

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - Կապվում է պայմանագիր: / կապվում է կանխավճարի 1-ին մասը վճարուց հետո /
                            * պայմանագիրը կապելիս ունենալ անձնագիր


5. ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ / 2-րդ մաս / - Վճարվում է ոչ ուշ, քան պարապմունքները սկսվելուց 10 օր առաջ / համաձայն պայմանագրի /

 
ԴՊՐՈՑԻ ՔԱՐՏ
- Կամրագրի ձեր տեղը ձևավորվող խմբում:
/ Տրվում է պայմանագիրը կապելիս /
 
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  
ՀԱՅՏ
 

 

 

   

 

 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ                  

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  -          Դասախոսներ
   

ՏՆՕՐԵՆ` (077) 15 13 18

ԴՊՐՈՑ` (010) 54 71 34

(044) 54 71 34
(099) 54 71 34
ՀԱՍՑԵ՝ ԽԱՆՋՅԱՆ 19 / Ա